SPACEBOX UTRECHT

SPACEBOX UTRECHT

Periode: 2004 – 2013
Aantal: 234
Eigenaar: SSHU
Studentenhuisvesting

1e locatie
2015 12 verhuisd naar Lister
2016 66 verhuisd naar Almere
2016 156 verhuisd naar Aken

Period: 2004 – 2013
Number: 234
Owner: SSHU
Student housing

1st location
2015 12 moved to Lister
2016 66 moved to Almere
2016 156 moved to Aachen, Germany