SPACEBOX ALMERE

SPACEBOX ALMERE

Periode: 2016 – 2031
Aantal: 66
Eigenaar: Creative Living
Gebruik: Studentenhuisvesting

Tweede locatie van deze units (verhuisd uit Utrecht)

Period: 2016 – 2031
Number: 66
Owner: Creative Living
Use: student housing

Second location of these units (moved from Utrecht)