SPACEBOX APELDOORN

SPACEBOX APELDOORN

Periode: 2011 – 2016
Aantal: 24
Eigenaar: Wittenborg University
Studentenhuisvesting

2e locatie
2011 verhuisd uit Utrecht

Period: 2011 – 2016
Number: 24
Owner: Wittenborg University
Student housing

Second location
2011 moved from Utrecht