SPACEBOX EINDHOVEN II

SPACEBOX EINDHOVEN II

Periode: 2008 – 2016
Aantal: 102
Eigenaar: Vestide
Gebruik”: Studentenhuisvesting

Eerste locatie
In 2016 werd het project ontmanteld om plaats te maken voor permanente woningen.

Period: 2008 – 2016
Number: 102
Owner: Vestide
Use: student housing

First location
In 2016 the project was dismantled to make place for permanent housing.