SPACEBOX STUDIES

STUDIO NEXT

De University of Arts in Philadelphia startte een nieuwe serie workshops in september 2009 genaamd Studio Next. Doel van deze studio was een sterkere relatie met de stad te creëren, door aan de stad gerelateerde ontwerp-onderwerpen op de agenda te zetten. Spacebox was een van vier thema’s. Een groep van 10 studenten waren bij deze workshop betrokken en drie thema’s werden behandeld:

  1. interieur-indeling en meubilering.
  2. locatie-indeling
  3. relatie van het project met de stad.

Initiatief: University of Arts, in samenwerking met architectenbureau MGA en ontwikkelaar U3.

STUDIO NEXT

The University of Arts in Philadelphia started a new series of workshops in September 2009, called StudioNext. The aim of this studio was to create a stronger relationship with the city, by putting design issues on the agenda that relate to the city. Spacebox was one of four themes. A group of 10 students were involved (a mix of graduates and undergraduates), and three different themes were designated:

  1. interior layout and furnishing;
  2. Site layout;
  3. Relationship of the project with the city.

Initiative: University of Arts, in collaboration with architectural office MGA en developers U3.

BROADWAY AVENUE, PHILADELPHIA

In 2009  onderzocht ontwikkelaar U2 de mogelijkheden van een project voor studentenhuisvesting op een A-locatie in Philadephia, aan Broadway Avenue tegenover de Opera.

Initiatief: ontwikkelaar U3 in samenwerking met architectenbureau MGA en Spacebox Nederland

BROADWAY AVENUE, PHILADELPHIA

In 2009 developer U3 investigated the possibilities of a student housing project on an A location at Broadway Avenue, opposite the Opera.

Initiative: developer U3 in collaboration with architectural office MGA and Spacebox Nederland

SPACEBOX HOOGBOUW

In 2011 onderzochten wij de mogelijkheden van een tijdelijk gebouw van 13 bouwlagen aan de Antillenstraat in Groningen, in opdracht van een woningbouwcorporatie. In samenwerking met ingenieursbureau DHV werd een schetsmodel ontwikkeld van een gebouw van 260 Spacebox studio’s, dat na tien jaar weer geheel uit elkaar gehaald kon worden.

SPACEBOX HIGHRISE

In 2011 we investigated the possibilities of a temporary building of 13 building ayers at the Antillenstraat in Groningen, commisioned by a local housing company. In collaboration with engineering office DHV we developed a sketch model of a building of 260 Spacebox studios, that could be completely disassembled again after ten years.

DRIJVEND WONEN

FLOATING HOMES