SPACEBOX VLODROP

SPACEBOX VLODROP

Periode: 2006 – 2012
Aantal: 255
Eigenaar: Maharishi European Research University
Studentenhuisvesting

Eerste locatie.
Het project werd in 2012 ontmanteld om plaats te maken voor permanente woningen.
Alle units werden in 2016 geïnstalleerd in Rodenkirchen, Duitsland om woonruimte te bieden aan vluchtelingen.

Period: 2006 – 2012
Number: 255
Owner: Maharishi European Research University
Use: Student housing

1st location
The project was dismantled in 2012 to offer space for permanent housing.
All units were re-installed in 2016 in Rodenkirchen, Germany for refugee housing.